Όνομα διαδρομής: Λάρνακας: Τέντα - Χοιροκοιτία
   
Απόσταση:  9.270 μ
Ελάχιστο υψόμετρο:  50 μ
Μέγιστο υψόμετρο: 210 μ
Υψομετρική διαφορά: 160 μ
Είδος διαδρομής: Διάσχισης
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη
Διάρκεια:  2,5 ώρες
Γενική περιγραφή:  Η διαδρομή ξεκινάει από την Τέντα, ακολουθεί μία διαδρομή προς τα βόρεια με κατάληξη τη Χοιροκοιτία
Αναλυτική περιγραφή: Η διαδρομή αυτή είναι μικρής δυσκολίας γιατί η βατότητά της είναι καλή και η κλίση της μικρή στο μεγαλύτερο διάστημα της. Η διαδρομή έχει απόσταση 9,27 Km και περνά μέσα από αγροτικά τοπία. 
Μέσο μετακίνησης: Πεζός
Προσπελασιμότητα: Χώμα
Καλύτερη περίοδος: Όλο το χρόνο
Χώροι επισκέψεων: Εξωτερικοί
Αφετηρία διαδρομής: Τέντα
Τερματισμός διαδρομής:  Χοιροκοιτία
Είδος τουρισμού: Φυσιολατρικός, περιπατητικός

        

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ