Όνομα διαδρομής: Βόρεια Πάφου : Πάφος - Πέγεια - Κρίτου Τέρα - Σίμου - Τσάδα - Πάφος
   
Απόσταση:  89.740 μ
Ελάχιστο υψόμετρο:  10 μ
Μέγιστο υψόμετρο: 680 μ
Υψομετρική διαφορά: 670 μ
Είδος διαδρομής: Κυκλική
Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια
Διάρκεια:  2 ώρες
Γενική περιγραφή:  Η διαδρομή ξεκινάει από την Πάφο, ακολουθεί μία κυκλική πορεία με κατάληξη την Πάφο
Αναλυτική περιγραφή: Η διαδρομή αυτή είναι μέτριας δυσκολίας, γιατί η βατότητα είναι καλή αλλά η κλίση της είναι μέτρια προς μεγάλη. Η διαδρομή έχει απόσταση 89,74 Km και περνά μέσα από αγροτικά τοπία
Μέσο μετακίνησης: Αυτοκίνητο
Προσπελασιμότητα: Άσφαλτος
Καλύτερη περίοδος: Όλο το χρόνο
Χώροι επισκέψεων: Εξωτερικοί
Αφετηρία διαδρομής: Πάφος
Τερματισμός διαδρομής:  Πάφος
Είδος τουρισμού: Φυσιολατρικός, Περιπατητικός

        

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ