Όνομα διαδρομής: Κεντρική Πάφου : Πάφος - Πέγεια - Κρίτου Τέρα - Σίμου - Τσάδα - Πάφος
   
Απόσταση:  93.730 μ
Ελάχιστο υψόμετρο:  40 μ
Μέγιστο υψόμετρο: 930 μ
Υψομετρική διαφορά: 890 μ
Είδος διαδρομής: Κυκλική
Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια
Διάρκεια:  2 ώρες
Γενική περιγραφή:  Η διαδρομή ξεκινάει από την Πάφο, ακολουθεί μία κυκλική πορεία με κατάληξη την Πάφο.
Αναλυτική περιγραφή: & Η διαδρομή αυτή είναι μέτριας δυσκολίας γιατί η βατότητα είναι καλή, αλλά η κλίση της είναι μέτρια προς μεγάλη. Η διαδρομή έχει απόσταση 93,73 χλμ και περνά μέσα από αγροτικά τοπία.
Μέσο μετακίνησης: Αυτοκίνητο
Προσπελασιμότητα: Άσφαλτος
Καλύτερη περίοδος: Όλο το χρόνο
Χώροι επισκέψεων: Εξωτερικοί
Αφετηρία διαδρομής: Πάφος
Τερματισμός διαδρομής:  Πάφος
Είδος τουρισμού: Φυσιολατρικός

        

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ